KVKK- İdari ve Teknik Tedbirlerin Uyumu

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale gelmek için yapılması gereken
"İdari ve Teknik Tedbirler" hakkında şirketinizin bilgilerini inceleyip Sistem Raporu oluşturuyoruz.
Bu Rapor'un çıktısı olarak hem firmanızda bulunan riskleri hem de  KVKK açısından alınması
önerilen tedbirlerin hangileri firmanızda uygulanıyor, hangilerini nasıl uygulayabilirsiniz sizleri yönlendiriyoruz.

Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme,
ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek olarak tanımlanır ve “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” olarak
isimlendirilen üç temel unsurdan meydana gelir. Bu üç temel güvenlik öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zaafiyeti oluşur.

IT Destek ve Bakım Hizmetleri

IT destek ve bakım hizmetleri kapsamında verdiğimiz hizmetler; kritik teknik servis hizmetlerinden, 
bütünleşik yönetim hizmetlerine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.
Firmaların bilgi teknolojileri konusundaki tüm ihtiyaçları için, teknik destek ve bakım hizmeti sunulmaktadır.
Bununla birlikte, teknolojik altyapının standartlara uygun ve bir bütün olarak çalışır durumda 
bulundurulması da bu kapsamda ele alınan çalışmalar arasındadır.
İşletmelere; ürünlerinin türü, markası ve modeli ne olursa olsun, işlerinin devamlılığını sağlamak ve beklenmeyen
sorunlarda kesintisiz ve acil destek sunabilmek için sözleşmeli hizmetler sunulmaktadır.