KVKK- İdari ve Teknik Tedbirlerin Uyumu

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale gelmek için yapılması gereken
"İdari ve Teknik Tedbirler" hakkında şirketinizin bilgilerini inceleyip Sistem Raporu oluşturuyoruz.
Bu Rapor'un çıktısı olarak hem firmanızda bulunan riskleri hem de  KVKK açısından alınması
önerilen tedbirlerin hangileri firmanızda uygulanıyor, hangilerini nasıl uygulayabilirsiniz sizleri yönlendiriyoruz.
Hizmetlerimiz daha çok eğitim, bilgilendirme ve teknik analize dayalı olmaktadır.

Unutulmaması gereken bir noktada KVKK sadece Verbis'e kayıt zorunluluğu olan firmalar için değil herkes için geçerlidir.
Raporlarımız bir öneri tavsiyesinde olup değerlendirmeye almanız kendi şirketinize yapacağınız bir yatırım olacaktır.